Objavljene su novosti vezane uz rad klase Laser na početku 2021. godine. Riječ je o sljedećem:

  1. nova rang ljestvica (sa samo jednom regatom PH od prošlog ljeta)
  2. kriterij za 2021 - kriterijske regate i pravilnik
  3. poziv za proljetni kamp u Betini

Sve navedeno možete pronaći u odgovarajućim izbornicima ili direktno klikom na gornjem popisu.

Također svim laserašima treba skrenuti pažnju na činjenicu da je klasa dobila novi logotip koji sad izgleda ovako: